Olbram Zoubek

21. 4. 1926 - 15. 6. 2017

Na výstavě portugalského a československého umění v Lisabonu budou vystavena také čtyři díla Evy Kmentové.

Upozorňujeme na blížící se dražbu v Galerii Kodl, kde je v nabídce dílo sochařky Evy Kmentové. Rozměrná plastika byla vytvořena v roce 1968 pro Oděvní závody Prostějov. Z budovy OZP, kterou posléze zničil požár, byla včas zachráněna a později odborně restaurována. Aukce bude probíhat 24. 3. 2024. Více informací na www.artslimit.com.

Už pět let se Nadační fond Kmentová Zoubek podílí na odborné údržbě bronzového náhrobku Jana Palacha na Olšanech. Olbram Zoubek vytvořil tento náhrobek na jaře roku 1970 a na konci června 1970 ho osadil na Palachův hrob. Státní bezpečnost náhrobek po třech týdnech odstranila a v prosinci téhož roku zničila. Nový bronzový odlitek byl pořízen v roce 1990 z původního sádrového modelu, který visel v Zoubkově ateliéru vedle Palachovy posmrtné masky dvacet let. Osazen byl v říjnu 1990. Od roku 2019 je hrob Jana Palacha národní kulturní památkou. Za každoroční uvedení náhrobku do původního stavu děkujeme MgA. Jakubovi Grecovi, mnohaletému spolupracovníkovi Olbrama Zoubka.

Salmovská, 1981, s architektem Jindřichem Malátkem, foto Emanuel Křenek Salmovská, 1981, s architektem Jindřichem Malátkem, foto Emanuel Křenek

Po roce opět připomínáme čin Jana Palacha. Bronzový náhrobek na Olšanských hřbitovech v Praze, který vytvořil Olbram Zoubek v roce 1970 a který dal znovu odlít o dvacet let později, je stále v péči Nadačního fondu Kmentová Zoubek.

Nadační fond Kmentová Zoubek
zve na vernisáž výstavy
Evy Kmentové a Olbrama Zoubka Lidská důstojnost.
Museum Kampa, 17. 6. 2022, 19 hodin.

Lednové připomenutí činu Jana Palacha: bronzový náhrobek na Olšanských hřbitovech v Praze, který vytvořil Olbram Zoubek v roce 1970 a který dal znovu odlít o dvacet let později, je stále v péči Nadačního fondu Kmentová Zoubek.

Nadační fond Kmentová Zoubek
vás zve do Litomyšle na výstavu
Eva Kmentová, Olbram Zoubek / Lidská důstojnost.

Výstava prodloužena do 27. listopadu 2021.

Lednové připomenutí činu Jana Palacha: bronzový náhrobek na Olšanských hřbitovech v Praze, který vytvořil Olbram Zoubek v roce 1970 a který dal znovu odlít o dvacet let později, je stále v péči Nadačního fondu Kmentová Zoubek.

Upozorňujeme na reportáž z ateliéru Olbrama Zoubka v pořadu České televize Z metropole (sobota 5. 12. 2020), v níž jsou použity archivní dokumenty ČT a Nadačního fondu Kmentová Zoubek.

Zveme vás na výstavu 4 generace: Kmentovi a Zoubkovi, která se koná v Muzeu Beskyd ve Frýdku do neděle 8. listopadu 2020. Vystavuje Olbram Zoubek, jeho první žena Eva Kmentová, jeho tcháni František Kment a Marie Kmentová, jeho syn Jasan Zoubek a jeho vnučka Eva Zoubková. V říjnu je vstup zdarma.

Od ledna roku 2019 spolupracuje Nadační fond Kmentová Zoubek se Správou pražských hřbitovů na odborné údržbě bronzového náhrobku Jana Palacha na Olšanech. Olbram Zoubek vytvořil tento náhrobek na jaře roku 1970 a na konci června 1970 ho osadil na Palachův hrob. Státní bezpečnost náhrobek po třech týdnech odstranila a v prosinci téhož roku zničila. Nový bronzový odlitek byl pořízen v roce 1990 z původního sádrového modelu, který visel v Zoubkově ateliéru vedle Palachovy posmrtné masky dvacet let. Osazen byl v říjnu 1990. Od roku 2019 je hrob Jana Palacha národní kulturní památkou.

Ve středu 9. října 2019 byl ve Všetatech slavnostně otevřen Památník Jana Palacha. V památníku je instalována posmrtná maska Jana Palacha, kterou Olbram Zoubek sejmul 19. ledna 1969, a socha Jan z roku 1969, kterou Národnímu muzeu zapůjčil Nadační fond Kmentová Zoubek na dobu jednoho roku. Na domě je umístěna pamětní deska s textem Zde žil a odtud za svobodu českého národa na smrt odešel Jan Palach (1948–1969). Olověnou desku vytvořil Olbram Zoubek v lednu roku 1993 a instaloval ji na dům, byť na jiné místo, než je umístěna nyní. Desku jsme prohlíželi během každoročních rodinných cest do Všetat a byli jsme potěšeni, že zůstávala stále na stejném místě, neponičená, neukradená, i když dům byl řadu let neobydlený. Jsme rádi, že má dnes své místo na fasádě Palachova památníku.

Zveme vás na výstavu Olbrama Zoubka, která bude zahájena v pátek 6. září 2019 v Malé výstavní síni v Liberci. Nadační fond Kmentová Zoubek zapůjčil na výstavu komorní plastiky a reliéfy ze sedmdesátých a osmdesátých let dvacátého století. Výstava doprovází instalaci čtyř Zoubkových bronzových soch z majetku NFKZ, které budou po dobu jednoho roku stát před libereckou radnicí.

Upozorňujeme na výstavu Sluneční město: Architektonické dědictví z let 1948–1989, která probíhá od března do července letošního roku v Galerii Hraničář v Ústí nad Labem. Na výstavě je k vidění několik fragmentů z realizace Evy Kmentové a Olbrama Zoubka, kterou v roce 1965 nainstalovali na průčelí tehdejšího Krajského národního výboru. Plastika ze svařovaných ocelových plechů byla snesena v roce 1993 a její části jsou uloženy v městském muzeu.

25. května 2019 se v Třeboni otvírá výstava Třeboňský sochařský svět, na niž Nadační fond Kmentová Zoubek zapůjčil dvě sochy Olbrama Zoubka.

18. května 2019 zahájila Galerie Goltzova tvrz v Golčově Jeníkově výstavu Jiným směrem: Výtvarné umění na přelomu 20. a 21. století. Olbram Zoubek je na této jubilejní výstavě zastoupen několika sochami, komorními plastikami a reliéfy, které zapůjčil Nadační fond Kmentová Zoubek.

11. května 2019 se v kampusu Masarykovy univerzity v Brně konala akce Lékařské fakulty, na níž byly prezentovány životní osudy statečných lidí z ParaCENTRA Fenix. Součástí akce byla výstava komorních plastik, reliéfů a reliéfních tisků Olbrama Zoubka, které byly zapůjčeny ze soukromých sbírek. Před výstavou proběhla netradiční módní přehlídka a taneční vystoupení integrované taneční skupiny Proty boty.

V Městské knihovně v Praze bude od 30. dubna do 29. září 2019 otevřena výstava Karafiáty a samet: Umění a revoluce v Portugalsku a Československu (1968 – 1974 – 1989). Nadační fond Kmentová Zoubek zapůjčil na tuto výstavu několik prací Olbrama Zoubka a jeho první ženy Evy Kmentové.

Sochy Olbrama Zoubka Kazi, Teta a Libuše pocházejí z roku 1998. Autor je vydusal z cementu a polychromoval bílou a modrou barvou. Sochy byly vystaveny na přelomu let 2013 a 2014 na autorově retrospektivní výstavě v Jízdárně Pražského hradu. Bronzové odlitky těchto tří soch zakoupil na počátku tohoto století anglický sběratel. Sochy opatřil polychromií, která je chránila před nepřízní počasí, a vystavil je spolu s dalšími sochami Olbrama Zoubka v nádherném parku u svého sídla v severní Anglii. Po jeho smrti se Kazi a Teta vrátily do Prahy. Na počátku roku 2019 je do své sbírky získal pan Jaroslav Lukovský, který je posléze zapůjčil Muzeu Beskyd ve Frýdku-Místku. Od února 2019 jsou Zoubkovy sochy Kazi a Teta vystaveny v druhém nádvoří Frýdeckého zámku.

Na výstavu Síla činu, která je věnována reflexi hrdinství Jana Palacha a Jana Zajíce v umění 1969-2009, zapůjčil Nadační fond Kmentová Zoubek tři díla Olbrama Zoubka, mj. jeho sochu Jan z roku 1969.

Nadační fond Kmentová Zoubek vás zve na výstavu 4 generace: Kmentovi a Zoubkovi.
Výstavu pořádá Galerie Chodovská tvrz, vernisáž je ve středu 28. 11. 2018 od 18 hodin. Výstava potrvá od 29. 11. 2018 do 20. 1. 2019, otevřeno denně kromě pondělí 13.00-19.00 hodin.
Na výstavě je zastoupen Olbram Zoubek, jeho tchán František Kment, jeho první žena Eva Kmentová, jeho syn Jasan Zoubek, jeho vnučka Eva Zoubková a jeho vnuk Adam Zoubek. K výstavě, kterou koncipoval Jasan Zoubek spolu se svou rodinou, byl vydán katalog.

Stálá expozice soch Olbrama Zoubka ve sklepeních litomyšlského zámku je otevřena od 30. března do 28. října 2018 (další informace na smetanovalitomysl.cz). Zoubkovy sochy jsou v Klášterních zahradách, na hřbitově a na dalších místech v Litomyšli a okolí.

Několik soch Olbrama Zoubka a jeho první ženy Evy Kmentové je dlouhodobě vystaveno v Museu Kampa v Praze.

Na nádvoří Regionálního muzea v Jílovém u Prahy je do konce roku 2019 k vidění Zoubkovo trojsoší Kazi, Teta, Libuše.

Sochy Olbrama Zoubka a jeho první ženy Evy Kmentové jsou vystaveny v Kutné Hoře v nové stálé expozici Stavy mysli / Za obrazem – obměny a intervence. GASK vydal k této expozici katalog.

Západočeská galerie v Plzni pořádá ve spolupráci s Museem Kampa výstavu Anatomie skoku do prázdna – Rok 1968 a umění v Československu, která bude otevřena od června do září 2018 v Masných krámech. Nadační fond Kmentová Zoubek zapůjčil na tuto výstavu Zoubkovu sochu Jan z roku 1969, která byla vystavena v roce 1969 na 2. Pražském salonu v Domě U Hybernů a na přelomu let 2013 a 2014 na Zoubkově souborné výstavě v Jízdárně Pražského hradu.

Výtvarný odbor Umělecké besedy pořádá ve Staré čistírně odpadních vod v Praze-Bubenči členskou výstavu pod názvem Soutoky. Na výstavu, která se koná od 4. května do 27. června 2018, zapůjčil Nadační fond Kmentová Zoubek sochy Dívka, Jinoch, Žena a Muž z posledního období Zoubkovy tvorby. Výstava je koncipována jako pocta Olbramu Zoubkovi.

Na výstavě Kladenské dvorky, které se Olbram Zoubek pravidelně účastnil, bude letos vystavena jeho socha Kvestorka z roku 2002. Výstava se koná od 8. do 10. června 2018.


Olbram Zoubek
Jízdárna Pražského hradu
29. 11. 2013 – 30. 3. 2014

Retrospektivní výstava sochaře Olbrama Zoubka byla zahájena v Jízdárně Pražského hradu 28. listopadu 2013 a trvala do 30. března 2014. Expozice, kterou koncipoval sám autor, nabídla to nejlepší z jeho celoživotní tvorby: v Jízdárně bylo vystaveno téměř tři sta děl vytvořených od poloviny 50. let až po současnost, některé sochy a komorní plastiky byly vystaveny úplně poprvé.
Výstavu navštívilo více než 40 tisíc lidí.

Výstava v Jízdárně Pražského hradu
29. 11. 2013 – 30. 3. 2014

www.olbramzoubek.cz

www.hrad.cz

www.kulturanahrade.cz

 

Otevřeno denně 10–18 hodin, na Štědrý den je zavřeno.

Vstupné

  • Základní 140 Kč
  • Snížené 60 Kč
  • Rodinné 280 Kč

Doprovodné programy

  • Komentované prohlídky
  • Nedělní workshopy pro děti
  • Speciální workshopy
  • Programy pro školy

Více...