Informace pro sběratele

Upozorňujeme sběratele na padělky komorních plastik, reliéfů a reliéfních tisků, které se prodávají na internetu, v galeriích, antikvariátech a na aukcích jako práce Olbrama Zoubka.

Zoubkovy bronzové autorské odlitky pocházejí výhradně ze slévárny H V H spol. s r. o. v Horní Kalné a jsou označeny speciálními signaturami.

Bronzové odlitky z jiných sléváren jsou padělky. Tyto padělky se liší od autorských odlitků výškou (jsou menší od dvě a více procent), povrchem (bývají uhlazené až vyleštěné), vnitřkem soklu (uvnitř soklu jsou jiné úchyty než ty, které pro stabilizaci Zoubkových komorních plastik užívají v Kalné; aby nebylo možné vnitřek soklu zkontrolovat, připevňují padělatelé ke komorním plastikám další, třeba mramorový sokl) a signaturou (bronzové odlitky z Kalné jsou většinou vybaveny signaturou, která je podpisem Olbrama Zoubka – tento podpis na padělcích není ostrý, ale rozmazaný; pokud jsou bronzové odlitky vybavené signaturou provedenou raznicí, je třeba věnovat pozornost použitému písmu, zejména pak písmenu K).

Nadační fond Kmentová Zoubek poskytuje bezplatné konzultace a vydává certifikáty k autorským odlitkům a reliéfním tiskům Olbrama Zoubka. Certifikáty pravosti vydáváme pouze po prohlídce dotyčného díla v ateliéru v Salmovské 7 v Praze 2. Autorské názvy a roky vzniku jednotlivých děl Olbrama Zoubka posíláme mailem na základě fotografií. Při určování pravosti a určování autorských názvů a roků vzniku spolupracujeme s řadou pražských i mimopražských galerií a aukčních síní.

Kontakt: zoubek.olbram(at)seznam.cz

V katalogu Aukčního domu Sýpka, který byl vydán k aukci 22. 4. 2018 na Žofíně, došlo k politováníhodnému omylu. Pro tuto aukci jsme určili pravost několika děl Olbrama Zoubka při osobní prohlídce. Proto je u fotografií děl uvedeno, že pravost díla byla potvrzena Nadačním fondem Kmentová Zoubek. Těsně před uzávěrkou katalogu – a bez našeho vědomí – bylo do aukce zařazeno trojsoší Eva, Adam a Had z roku 1990 (s. 47 tištěného katalogu). Jedná se o padělek, proto jsme se hned proti spojení těchto fotografií s formulací „Pravost díla potvrzena Nadačním fondem Kmentová Zoubek“ ohradili. Dílo bylo staženo z aukce a z elektronického katalogu, ale v tištěném už bohužel zůstalo. K padělku trojsoší Eva, Adam a Had, které patří k nejčastěji padělaným dílům Olbrama Zoubka, jsme Aukčnímu domu Sýpka vydali posudek s podrobnou charakteristikou padělku. Posudky k padělkům prací Olbrama Zoubka poskytujeme galeriím i soukromým sběratelům bezplatně.

V listopadu 2018 jsme dostali k posouzení fotografie falza Zoubkovy komorní plastiky Malá žena z roku 1975. Olověné falzum s částečným zlacením je opatřeno signaturou, která byla vyražena neautorskou raznicí. Sošku jsme viděli pouze na fotografii, její původ se nám nepodařilo zjistit.

Na počátku prosince 2018 se objevil reliéfní tisk „na motivy“ Olbrama Zoubka. Tyto tisky, které byly vyrobeny zřejmě ve velkém množství před několika lety, jsou opatřeny falešnými signaturami. Objevují se většinou na internetových portálech. Upozorňovali jsme na ně už několikrát.

Od července do října 2018 se objevily další padělky Olbrama Zoubka. Malé bronzové reliéfy, které Olbram Zoubek nikdy nedal do bronzu odlít, se objevily před několika lety. Bronzová falza byla pořízena z olověných autorských reliéfů. Další dva malé bronzové reliéfy se objevily v pražské aukční síni na konci roku 2017. Byla to falza reliéfů Anděl z roku 1995 a Eva (Prsa) z roku 1984. Oba reliéfy byly zabaveny Policií České republiky a zničeny. Další odlitek reliéfu Eva (Prsa) byl nabídnut v létě 2018 do jiné pražské aukční síně.

Nově jsme zachytili dva padělané olověné reliéfy ze 70. let minulého století, a to reliéfy formátu 35 x 35 cm Žena a muž v interiéru z roku 1976 a Sochař a múza z roku 1977. Oba reliéfy, nabídnuté v létě do pražské aukční síně, byly zpracovány řemeslně dost dobře, ale raznice na rubu byla padělaná – písmena neodpovídají Zoubkově autorské raznici.

Znovu se objevila putovní padělaná olověná komorní plastika s částečným zlacením Tanec z roku 1984, kterou jsme posuzovali na jaře 2018. Zručný padělek se postupně objevil v jedné mimopražské a třech pražských galeriích. Na padělek jsme již upozornili dříve.

Znovu se objevilo falzum Zoubkovy bronzové plastiky Pokus o Libuši II z roku 1998, na které jsme upozorňovali na jaře 2018. Tentokrát šlo o nezlacený bronzový odlitek, který byl, stejně jako zlacený, který jsme posuzovali na jaře, opatřen modelovaným kulatým plintem. Autorské bronzové odlitky této sochy byly ze slévárny v Kalné vybaveny tenkými čtvercovými sokly z bronzového plechu. Modelované sokly jsou k falzům této sochy přidávány patrně kvůli tomu, aby kompenzovaly výšku, která se při pořizování dalších (neautorských) odlitků snižuje o dvě procenta.

Posuzovali jsme rovněž falzum Zoubkovy komorní plastiky Dívka z roku 2014. Bylo zjištěno, že se jedná o neautorský odlitek (falzum), který byl pořízen z autorského odlitku a je o dvě procenta menší v každém rozměru. Signatura (Zoubkův podpis) je méně plastická (a částečně „rozmazaná“) než signatura na autorském odlitku. Socha je vybavena vyšším plintem než autorský odlitek, opět kvůli kompenzaci výšky sochy.

„Luxusní“ tisky se objevují stále. Tisk, který se objevil v létě na internetu, zobrazuje ženskou postavu, jejíž břicho torpéduje padající andělíček. Motiv andělíčka je převzat z reliéfu Olbrama Zoubka, ženská postava a kompozice tisku jsou dílem padělatelovy fantazie.

V soukromé plzeňské sbírce se objevilo falzum olověného reliéfu Evy Kmentové Ruce z roku 1977. Falzum se vyznačuje uhlazeným povrchem bez struktury, kterou na autorských odlitcích zanechal reliéf z vrstveného a mačkaného papíru, z něhož byly odlitky v ateliéru Olbrama Zoubka v roce 1977 pořízeny. Autorské odlitky děl Evy Kmentové, pořízené v ateliéru, byly opatřeny signaturou, která byla vyražena touž raznicí a vykazuje tedy stejné znaky jako Zoubkovy signatury pořízené jeho raznicí. Falzum je opatřeno signaturou z jiné raznice.

Tzv. "luxusní tisky", na které jsme upozornili dříve, jsou stále v prodeji. Některé mají padělaný podpis vytištěný na papíře, jiné, jak jsme zjistili, jsou pro zvýšení autenticity podepsány tužkou. Na konci června se v pražské aukční síni objevil tisk Klíč s padělaným podpisem. Olbram Zoubek takový tisk nikdy nevytvořil.

V červnu 2018 se objevil další padělek Zoubkovy komorní plastiky Agamemnón v rouchu z roku 1985. Padělek, který pochází ze soukromé sbírky v západních Čechách, byl zakoupen před několika lety v Karlových Varech. Vyznačuje se odlišnou modelací hlavy, silnými pažemi a kotníky, vyšším soklem. Je opatřen falešnou raznicí. Na podobný padělek jsme upozornili v říjnu 2017.

Falzum komorní plastiky Penelopa z roku 1975 pochází z téže sbírky a bylo zakoupeno rovněž v Karlových Varech. Olověný padělek má zlacené vlasy a je opatřen falešnou raznicí. Na rozdíl od autorského odlitku má tlusté ruce, podivně tvarovaná lýtka a odlišnou modelaci obličeje. Na padělky této komorní plastiky jsme upozorňovali už dříve. Obě falza, tedy Penelopu a Agamemnóna, vyrobil s největší pravděpodobností člověk, který padělal více děl Olbrama Zoubka. Odléval je z autorských odlitků, které měl ve své sbírce. Z jeho padělatelské dílny pocházejí četné odlitky trojsoší Eva, Adam a Had, komorní plastiky Malý muž a Malá žena, zmíněné plastiky z Karlových Varů a patrně i další díla. Seznam autorských odlitků Olbrama Zoubka a Evy Kmentové, které se nacházely ještě na počátku 90. let minulého století v padělatelově sbírce a které tento sběratel padělal nebo mohl padělat, je v archivu Olbrama Zoubka.

V květnu 2018 se objevil padělek Zoubkovy komorní plastiky Skica pro Josefa Vavrouška z roku 1996. Olověný neautorský odlitek, který je řemeslně dost dobře zpracován, je opatřen falešnou signaturou.

Pro zajímavost uvádíme také nově objevený padělek Zoubkovy první ženy, sochařky Evy Kmentové. Jedná se o malý reliéf Jablko z roku 1972, jehož padělek se objevil v dubnu 2018 na portálu sbazar. Sádrový odlitek opatřený podivnou světlehnědou patinou byl zabaven Policií České republiky.

Na konci března 2018 se na aukci v Praze objevil padělek Zoubkovy komorní plastiky Pokus o Libuši II z roku 1998. Bronzový odlitek s pozlacenými vlasy byl proveden velmi kvalitně, ale na rozdíl od autorských odlitků byl opatřen kulatým modelovaným plintem. Zjistili jsme, že je tento odlitek cca 5 procent nižší než olověný model a o 2 procenta nižší než autorský odlitek ze slévárny v Kalné. Jedná se tedy s největší pravděpodobností o odlitek z bronzového odlitku.

Na konci března 2018 se ve dvou pražských galeriích objevil – krátce po sobě – padělek Zoubkovy komorní plastiky Tanec z roku 1984. Padělek je proveden velmi zručně, padělatelé se rovněž pokusili co nejvíc přiblížit Zoubkově autentické signatuře. Odlitek je ve srovnání s podobnými komorními plastikami velmi těžký, odlitý do olova bez použití jádra – tak se v Zoubkově ateliéru nikdy neodlévalo.

Na konci března 2018 se na portálu sbazar objevil další padělek s názvem sgrafito – komický amatérský pokus o napodobení reliéfu Loučení s ratolestí z roku 2003. Patrně sádrový, částečně patinovaný reliéf na dřevěné podložce (s textem „originál Olbram Zoubek“) v dřevěném rámu. Padělaný podpis na rubu reliéfu. Adjustace, kterou by OZ nikdy pro své dílo nepoužil.

Na portálu Sbazar se v březnu 2018 objevil poprvé padělaný reliéfní tisk, který byl, na rozdíl od tzv. „luxusních tisků“, o nichž píšeme níže, sejmut s pravého či padělaného reliéfu Olbrama Zoubka Hlava Grácie z roku 1991. Amatérské sejmutí tisku a zlacení, falešný podpis a také velký formát, v němž se tento tisk v ateliéru Olbrama Zoubka nikdy nepořizoval.

V pražských galeriích se na jaře 2018 objevil padělek olověného reliéfu Ruce v pase z roku 1985 a pod názvem Zlatovláska padělek olověného reliéfu Eva z Pokoušení z roku 2002. Oba reliéfy jsou padělány zručně, ale signatury a úchyty na rubu prozradí falzum na první pohled.
Reliéf Eva z Pokoušení jsme mohli detailně prohlédnout a porovnat ho s formou – odlitek je menší než forma, jedná se tedy o odlitek z odlitku. Úchyt tvoří přesně odlité hranoly, které jsou provrtány a spojeny silným měděným drátem. Takovým způsobem se úchyty autorských odlitků nikdy nedělaly.

Na jaře 2018 se v mimopražské galerii objevil padělek cementového reliéfu Ještě Děkuji z roku 2004. Reliéf byl padělán poměrně zručně, ale při bližší prohlídce se ukázalo, že jde o falzum. Padělaný výdusek byl porovnán s formou a bylo zjištěno, že je na každé straně o několik milimetrů menší než vnitřní rozměr formy.

V listopadu 2017 se v pražské galerii objevil olověný reliéf s názvem Archaický muž, který nebyl pořízen z originálu, ale padělatel se volně inspiroval sérií Zoubkových reliéfů z roku 1962. Reliéf byl primitivně modelován a amatérsky odlit do silné vrstvy olova, zatímco Zoubkovy „archaické“ reliéfy jsou mnohem tenčí. Jedná se patrně o téhož padělatele, který vyrobil podobný reliéf z patinované sádry (viz níže).

V říjnu 2017 se na trhu objevila napodobenina Zoubkovy komorní plastiky Agamemnón v rouchu z roku 1985. Nejde o padělek pořízený z autorského odlitku, ale o volnou tvorbu padělatele. Rozdíly mezi padělkem a autorským odlitkem jsou zřetelné na první pohled: odlišná modelace a natočení hlavy, tlusté a hladké paže a nohy bez modelace. Padělaná raznice s odlišným písmenem K.
V dubnu 2018 nás kontaktoval majitel padělku, kterému Nadační fond Kmentová Zoubek poskytl k napodobenině podrobné vyjádření. Podle fotografií, které jsme od majitele získali, se jedná s největší pravděpodobností o odlitek z podzimu 2017.

V říjnu 2017 se v pražské galerii objevil bronzový reliéf Klíčnice, což je padělek stejnojmenných olověných reliéfů, které Olbram Zoubek vytvořil v roce 1994 a které sám nedal nikdy odlít do bronzu. Bronzový padělek je na rubu opatřen netypickým závěsem a podpisem, který byl zřejmě zkopírován z autorského olověného odlitku a který se na Zoubkových bronzových odlitcích nepoužívá.

V říjnu 2017 se v téže pražské galerii objevil padělek komorních plastik Marie a Josef z roku 1977. Na první pohled zdařilý padělek prozradí „seříznutí“ Josefových ramenou, které jsou v autorském odlitku promodelována. U Marie je zřetelná prohlubeň v plintu, který je u autorského odlitku rovný. Raznice se odlišuje především v písmenu K.

„luxusní“ tisky

Padělatelé se volně inspirují motivy reliéfních tisků Olbrama Zoubka, ale padělky se vyznačují primitivním až vulgárním zpracováním těchto motivů. Padělatelé používají při výrobě tisků odlišnou techniku, proto padělané tisky připomínají spíš grafické listy. Značku A. T. (autorský tisk) v levém rohu a padělaný podpis v pravém rohu není možno vygumovat, protože jsou na papíře vytištěny, zatímco OZ signuje všechny své tisky tužkou. Papír padělaných tisků je tenčí a hladší než ruční papír pravých tisků OZ. Padělky se často nabízejí jako „luxusní tisky Olbrama Zoubka“, a to jak na internetu, tak v prodejnách starožitností apod.

reliéfy

Reliéf z patinované sádry je inspirován ranými reliéfy OZ z poloviny šedesátých let minulého století, které však existují pouze v cínu, nikoli v sádře. Signatura na rubu reliéfu je totožná s podpisem, kterými jsou v současnosti značeny bronzové odlitky Zoubkových soch. Na internetu uveden rozměr 18 x 11 cm, reliéf je inzerován jako „originální málo vídaná závěsná plastika“.

drobné plastiky

Dvě drobné kovové plastiky na soklu s motivem tří medvědů a ženské hlavy s dlouhými vlasy (14 x 7 a 12 x 5 cm) bývají na internetu opakovaně nabízeny jako „Dar mistra z vernisáže, výstavy advokátní kanceláře Kříž & Bělina Dlouhá 13 Praha 1 v roce 2000“. Tyto práce nemají s tvorbou OZ vůbec žádnou souvislost, jsou pouze prodávány pod jeho jménem.
Na portálu Aukro se v září 2017 nabízely jako díla akad. sochaře M. Moravce s označením "styl Zoubek".

Socha Evy z trojsoší Adam, Eva a Had (olovo, 1990) je nejčastěji padělaným dílem Olbrama Zoubka, ale objevují se i padělky celého trojsoší. Padělky se vyznačují hrubými rysy obličeje, neúměrně silnýma rukama a nohama a neforemnými dlaněmi a chodidly, u některých odlitků jsou nohy silně zdeformovány. Uvedené rozdíly jsou patrné při porovnání fotografií padělků s fotografií originálních odlitků.

Dalšími díly Olbrama Zoubka, která byla opakovaně padělána, jsou Malý muž, Malá žena a Penelopa (olovo, 1975).
Pro srovnání zveřejňujeme fotografie podělků a pod nimi fotografie originálních odlitků.

Padělek Zoubkovy komorní plastiky Penelopa se od originálu liší na první pohled náklonem – originál je nakloněný dozadu, falzum dopředu. Falzum je mnohem těžší (více než 25 kg při výšce 71 cm) než Zoubkovy srovnatelné plastiky. Odlišná je modelace obličeje, rukou a zejména dlaní, nohou, chodidel i prstů. Použité písmo v raznici se signaturou se odlišuje od Zoubkovy raznice především v písmenu K.

Padělek Zoubkovy komorní plastiky Malá žena se liší od originálu modelací hlavy s hrubými rysy v obličeji a v primitivním zpracování rukou a nohou. Trup Malé ženy padělatel převzal z originálu bez větších změn. Písmo v raznici se stejně jako u Penelopy odlišuje především v písmenu K.

V květnu 2014 se objevila na Aukru soška Dívka ve zlatých šatech, která byla nabízena jako dílo Olbrama Zoubka. Tato komorní plastika nemá s jeho tvorbou nic společného. Nejedná se o napodobeninu konkrétní práce autora, ale o "volnou tvorbu" padělatelů.

Padělek malého reliéfu Olbrama Zoubka byl zakoupen patrně v roce 2014 v Antiku v Praze 7. Líc je dosti zdařilý, ale rub prozrazuje padělek na první pohled už kvůli barvě použitého kovu. OZ nepoužívá u svých reliéfů závěs tohoto typu a schází také jeho typický podpis raznicí.

19. listopadu 2016 se na portálu bazos.cz objevil inzerát tohoto znění: „Sošky od O. Zoubek 25cm a 30cm pěkný stav viz foto“. Nejedná se však o díla Olbrama Zoubka, ale o volnou tvorbu padělatelů, kteří jméno Olbrama Zoubka zneužili. Připojené fotografie primitivně modelovaných sošek jsou toho dokladem.

Padělek reliéfu Olbrama Zoubka Agamemnón z roku 1985 byl zakoupen v pražské aukční síni v roce 2009. Byl patrně odlit z originálu, ale reliéf má hrubší strukturu. Zadní strana je velmi hrubě opracovaná a zářez na zavěšení a raznice originálu neodpovídají. Rozhodující je také váha: padělek váží 21 kg, zatímco Zoubkovy originály reliéfů ze slitiny olova a cínu o rozměrech 35 x 35 cm váží okolo 10 kg.

Originální reliéf Olbrama Zoubka Agamemnón z roku 1985, slitina olova a cínu s částečnou polychromií a zlacením, 35 x 35 cm, váha cca 10 kg.

Na konci listopadu 2016 se v nabídce brněnské aukční společnosti objevily další padělané reliéfní tisky Olbrama Zoubka. Z nabídky byly ještě před aukcí staženy, ale je pravděpodobné, že se je padělatelé pokusí uplatnit jinde. Jedná se opět o volnou tvorbu padělatelů „na motivy“ reliéfních tisků Olbrama Zoubka. Charakter tisků odpovídá tzv. „luxusním“ tiskům, které padělatelé nabízeli před časem na internetu i v kamenných obchodech.

Padělek reliéfu Odysseus a Télemachos
Falzum je v tomto případě pravděpodobně odlitek z odlitku. Svědčí o tom zmenšená velikost. Original s názvem Odysseus a Télemachos z roku 1971, cínový, částečně zlacený odlitek, 35 x 35cm. Falzum 33,5 x 33,5cm, materiál pravděpodobně olovo, amatérsky opracované, neopatřeno závěsem, signatura jinými raznicemi.
Koupeno v Brně na aukci.

Bezplatné konzultace pravosti odlitků děl Olbrama Zoubka a reliéfních tisků je možno objednat mailem na zoubek.olbram(at)seznam.cz.

Výstava v Jízdárně Pražského hradu
29. 11. 2013 – 30. 3. 2014

www.olbramzoubek.cz

www.hrad.cz

www.kulturanahrade.cz

 

Otevřeno denně 10–18 hodin, na Štědrý den je zavřeno.

Vstupné

  • Základní 140 Kč
  • Snížené 60 Kč
  • Rodinné 280 Kč

Doprovodné programy

  • Komentované prohlídky
  • Nedělní workshopy pro děti
  • Speciální workshopy
  • Programy pro školy

Více...